Meditace pro děti v Plzni ~ více info & rezervace záložka "AKCE"

Meditace pro děti v Plzni

Dopřejte svému dítěti hluboké vnitřní zklidnění a krok k větší sebedůvěře a samostatnosti

Aktuální termíny: 19.7.2024, 30.8.2024,
20.9.2024, 18.10.2024, 15.11.2024, 13.12.2024
Témata a časy meditací viz níže...

Místo: Atelier Spiritualita, Rooseveltova 15, Plzeň
Cena 350 Kč / 90 min.

Kroky našich dětí jsou někdy nepředvídatelné a mohou se zdát chaotické. Kopírují ale jen jejich vnitřní rozpoložení, jejich nitro. A na nás, rodičích, je, abychom jim ukázali směr. Dali jim možnost, aby se samy ve svém nitru naučily orientovat a v dospělosti pak už jen stavěly na tomto základním umění ~ umění meditace.

Meditace pro děti přináší zpomalení a hluboké vnitřní zklidnění. Umožňuje odpoutat se od kritik, názorů a očekávání ostatních, vnímat svou jedinečnost a postupně začít nalézat své místo v životě.

Základní informace k meditaci pro děti (9~14 let)

Mezi 9. a 10. rokem života vaše děti prochází obdobím tzv. rubikonu. Jde o období, kdy dítě vystupuje ze svého dětského světa, ve kterém je součástí všeho a všech, a začíná vnímat svou jedinečnost a zároveň odlišnost od okolí.

Sama za sebe bych jej přirovnala k období příchodu na svět. Dítě odchází z toho, co důvěrně zná a ocitá se ve světě, který až doposud zůstával jeho vnímání uzavřený.

Sotva dítě projde tímto obdobím, sžije se s novou situací a ukotví se v ní, čeká na něj emoční smršť a další vnitřní i vnější změny v období puberty.

Meditační pohádky

Meditace pro děti je jejich oporou v obou těchto obdobích. Je pro ně pohlazením i přijetím, které tolik potřebují, i když to třeba nedávají najevo. Umožní jim odpoutat se od kritik, názorů a očekávání ostatních, vnímat svou jedinečnost, svoji podstatu a zároveň nalézat své místo v životě.

Průběh meditací pro děti:

  • Uvolnění těla, propuštění myšlenek pomocí krátké vizualizace.
  • Povídání si na dané téma, meditační hry a cvičení podporující záměr meditace.
  • Meditační příběh umožňující podívat se na dané téma hlouběji a ukotvit se v něm.
  • Výstupem z každé meditace je obrázek ~ prožitky vašeho dítěte nakreslené na papír. Proces kresby přináší další vnitřní zklidnění a zároveň ukotvení se v novém.  Pro vás je obrázek vašeho dítěte vstupem do dění v meditaci.
  • Součástí meditačního času jsou doprovodné relaxační techniky a tipy k jejich využití doma.

Společný čas probíhá za podpory hudby, harmonického prostoru a aromaterapeutického oleje vytvořeného speciálně pro tuto příležitost.

Meditace je vhodná pro děti ve věku 9~14 let.

Meditační pohádky Zuzana Řebíková

Aktuální termíny a záměry meditací:


Letní meditace pro děti: 

V záři slunce

Pátek 19.7.2024, 18:00-19:30 h

Relax během prázdninových dní, uvolnění těla, propuštění myšlenek, které už nechceme mít.

V záři slunce nalézáme svoji vlastní záři, vnitřní sílu, která nám umožňuje dosáhnout toho, co si přejeme. Meditační příběh vaše děti povede k jejich vnitřní záři a intenzívnějšímu vnímání sebe sama.

Věk: 9-14 let
Doba trvání: 90 minut
Cena: 350Kč

Meditace pro děti: 

Otevírám se novým poznáním

Pátek 30.8.2024, 15:00-16:30 h

Ukončení prázdninových dní, relax, prožitek a hluboké vnitřní uvolnění. Cesta skrze meditační příběh k novým vjemům, novým poznáním a pochopení toho, proč se neustále učíme.

Pro snadnější přechod z prázdnin do školy.

Věk: 9-14 let
Doba trvání: 90 minut
Cena: 350Kč

Meditace pro děti: 

S láskou k sobě

Pátek 20.9.2024, 15:00-16:30 h

Meditační čas zaměřený na vnímání sebe, lásky k sobě a skrze ni i lásky k ostatním.

Meditační cvičení na téma sebelásky, sebelásková hra, meditační příběh podporující vnímání lásky k sobě na hlubší úrovni.

Věk: 9-14 let
Doba trvání: 90 minut
Cena: 350 Kč

Meditace pro děti: 

Radost a štěstí

Pátek 18.10.2024, 15:00-16:30 h

Kde se bere radost? A co znamená štěstí?

Relax a prožitek pro vaše děti. Podpora vnímání radosti a štěstí v běžných věcech. I v těch méně běžných. Cesta skrze meditační příběh k prožitku radosti a štěstí a jejich ukotvení v životě dítěte.

Věk: 9-14 let
Doba trvání: 90 minut
Cena: 350Kč

Meditace pro děti: 

Vnímám svou jedinečnost

Pátek 15.11.2024, 15:00-16:30 h

Dotkni se své jedinečnosti, seznam se s ní, rozvíjej ji...

Hravou formou se podíváme na to, co je jedinečné v každém z vašich dětí, co jedinečnost znamená a proč rozvíjet její vnímání.

Meditační příběh bude cestou k hlubšímu objevování své jedinečnosti.

Věk: 9-14 let
Doba trvání: 90 minut
Cena: 350Kč

Meditace pro děti: 

Vše, co si přeji...

Pátek 13.12.2024, 15:00-16:30 h

Proč se přání někdy neplní? A co vše je k jejich plnění potřeba?

Téma přání vašich dětí, meditační hra na podporu jejich plnění, meditační příběh, který dětem poodkryje jejich cestu za tím, co si přejí.

Relax~prožitek~ uvolění~první krok

Věk: 9-14 let
Doba trvání: 90 minut
Cena: 350 Kč

Meditacemi  vaše děti provází
Zuzana Řebíková

S láskou pro vaše děti tvořím meditační pohádky. Zapisuji slova tak, jak ke mně přicházejí - v čisté, krásné, nezměněné podobě. Jiskřivá pohádková slova tvoří příběhy, které přinášejí dětem radost, podporu a uvolnění tam, kde se právě nacházejí.

Jemností slov a silou hlasu provázím děti světem fantazie, vizualizace a meditace. V lehkých tónech hudby se rozpouští stres a napětí nasbírané během dne, zklidňuje tělo i mysl a prohlubuje důvěra v sebe i proud života. Meditační příběhy jsou pro ně kotvou, novým poznáním i cestou k nalézání vlastní jedinečnsoti.  Je mi ctí být jim nablízku...

Zuzana Řebíková


Rádi byste pravidelné informace o meditacích pro děti, zprávy o nových akcích i tipy pro vědomý čas s vašimi dětmi? Přihlaste se k odběru novinek. Určeno pro akce a setkání z oblasti Plzně.


Informace přímo z  meditačního dění na Instagramu.