Andělské pohlazení

Meditační pohádky
Meditační pohádky

Dětí ví, cítí, vnímají.

Meditační pohádka Andělské pohlazení je cestou
k znovunalezení vnímání Andělů, k propojení se s nimi
a posílení toho, co je nám i našim dětem přirozené.

Dítě se skrze noční cestu ze svého pokoje dostane do chodeb andělského paláce a pak i do jeho zahrady.
Za pomoci fialového světla lucerny najde cestu až k andělskému setkání.

Přínosy pohádky pro vaše dítě i vás:

  1. Posiluje důvěru, sebedůvěru, komunikaci a sebevyjádření.
  2. Přináší klid, relax, uvolnění a meditaci.
  3. Podporuje pocit bezpečí a sounáležitosti.
  4. Dodává sebejistotou a odvahu.
  5. Pomáhá snadněji zapadnout do kolektivu i prosadit si své JÁ.

Doporučuji od 5 let. Vhodná i pro dospělé.


Cena pohádky: 590 Kč 

V sadě s vedenou meditací "Andělské pohlazení" za 990 Kč 

Součástí Meditační pohádky je:

  1. text ve formátu PDF, graficky upravený,
  2. audionahrávka ve formátu mp3,
  3. pohádková domalovánka pro umělecké vyjádření prožitků, pocitů a ukotvení andělského vnímání ve 3D realitě,
  4. tipy na další práci s pohádkou.

Pohádku doporučuji k opakovanému čtení a poslechu.