Pohádky, meditace

Meditační pohádky

Hlubší nahlédnutí do nitra. Text na pomezí meditace a pohádky.

Meditační pohádky

Měsíční víla

Meditační pohádka určená k odpočinku a relaxaci po dlouhém dni. Napomáhá zpracovat zážitky toho dne a navozuje klidnější spánek.

Součástí je:

 1. pohádkový text ve formátu PDF,
 2. audionahrávka ve formátu mp3,
 3. domalovánka pro umělecké ztvárnění prožitku,
 4. tipy na další práci s pohádkou.

Cena pohádky: 390 Kč

Relaxační pohádka pro děti

Maminčiny šaty

Meditační pohádka prohlubuje blízkost a vztah s maminkou. Nechává dítě pocítit mateřskou lásku. Přispívá k harmonii v rodině.

Součástí je:

 1. pohádkový text ve formátu PDF,
 2. audionahrávka ve formátu mp3,
 3. domalovánka pro umělecké ztvárnění prožitku,
 4. tipy na další práci s pohádkou.

Cena pohádky: 390 Kč

Meditační pohádky

Andělské pohlazení

pro děti

Meditační pohádka pro první seznámení
s Andělem. Směruje dítě k znovunalezení cesty
k andělskému vnímání, k pochopení andělské podstaty i ke komunikaci s Anděly.

Součástí je:

 1. pohádkový text ve formátu PDF,
 2. audionahrávka ve formátu mp3,
 3. domalovánka pro umělecké ztvárnění prožitku,
 4. tipy na další práci s pohádkou.

Cena pohádky: 590 Kč 

V sadě s vedenou meditací "Andělské pohlazení"
za 990 Kč

Meditační pohádky

Andělské pohlazení

pro dospělé

Vedená meditace napomáhá najít cestu  k andělskému vnímání. Směruje k pochopení andělské podstaty i ke komunikaci s Anděly. 

Meditace je určena výhradně pro dospělé.

Meditace obsahuje:

 1. audionahrávku ve formátu mp3,
 2. meditační domalovánku pro umělecké ztvárnění prožitku,
 3. tipy na další práci s meditací.

Cena meditace: 690 Kč  

V sadě s Meditační pohádkou "Andělské pohlazení pro děti"  za 990 Kč