Pohádky, meditace

Meditační pohádky

Hlubší nahlédnutí do nitra. Text na pomezí meditace a pohádky.

Meditační pohádky

Měsíční víla

Meditační pohádka určená k odpočinku a relaxaci po dlouhém dni. Napomáhá zpracovat zážitky toho dne a navozuje klidnější spánek.

Pohádka zároveň slouží k práci s Vnitřním dítětem. Setkejte se se svou dětskou částí, s dítětem uvnitř vás a skrze pohádku mu dopřejte to, co potřebuje.

Součástí je:

 1. audionahrávka ve formátu mp3,
 2. pohádkový text ve formátu PDF,
 3. domalovánka pro umělecké ztvárnění prožitku,
 4. tipy na další práci s pohádkou.

Cena pohádky: 650 Kč

Relaxační pohádka pro děti

Maminčiny šaty

Meditační pohádka prohlubuje blízkost a vztah s maminkou. Nechává dítě pocítit mateřskou lásku. Přispívá k harmonii v rodině.

Pohádka je vhodná i pro práci s Vnitřním dítětem. Setkejte se  s dítětem unvitř vás a dopřejte mu to, čeho se mu ve vztahu s maminkou nedostávalo.

Součástí je:

 1. audionahrávka ve formátu mp3,
 2. pohádkový text ve formátu PDF,
 3. domalovánka pro umělecké ztvárnění prožitku,
 4. tipy na další práci s pohádkou.

Cena pohádky: 650 Kč

Meditační pohádky

Andělské pohlazení

pro děti

Meditační pohádka pro první seznámení
s Andělem. Směruje dítě k znovunalezení cesty
k andělskému vnímání, k pochopení andělské podstaty i ke komunikaci s Anděly.

Pohádkaje vhodná i k práci s Vnitřním dítětem. Setkejte se  s dítětem uvnitř vás a skrze pohádku mu dopřejte pocit klidu, harmonie a  bezpečí, kterých se mu v dětství nedostávalo.

Součástí je:

 1. pohádkový text ve formátu PDF,
 2. audionahrávka ve formátu mp3,
 3. domalovánka pro umělecké ztvárnění prožitku,
 4. tipy na další práci s pohádkou.

Cena pohádky: 650 Kč 

V sadě s vedenou meditací "Andělské pohlazení"
za 1150 Kč

Meditační pohádky

Andělské pohlazení

pro dospělé

Vedená meditace napomáhá najít cestu  k andělskému vnímání. Směruje k pochopení andělské podstaty i ke komunikaci s Anděly. 

Meditace je určena výhradně pro dospělé.

Setkejte se se svým Andělem, nahlédněte do Andělské říše a dopřejte si pocítit nekonečnost toho, co nás přesahuje, obklopuje a vede.

Meditace obsahuje:

 1. audionahrávku ve formátu mp3,
 2. meditační domalovánku pro umělecké ztvárnění prožitku,
 3. tipy na další práci s meditací.

Cena meditace: 750 Kč  

V sadě s Meditační pohádkou "Andělské pohlazení pro děti"  za 1150 Kč

Meditační pohádky

Andělské pohlazení

Meditační pohádka + meditace

Andělská podpora a pomoc je připravena pro každého z nás. Je jen na nás, zda se rozhodneme důvěřovat jí a nechat se vést.

Zvýhodněná nabídka Meditační pohádky a meditace. 

Meditační pohádka otevírá cestu k andělskému vnímání dětem, zároveň ale může být prvními kroky do říše Andělů i pro dospělé. Meditace je již přímým vedením  na cestě k andělskému vnímání.

Součástí  sady je:

 1. 2×  audionahrávka ve formátu mp3 (meditační pohádka + meditace),
 2. text pohádky ve formátu PDF, graficky upravený,
 3. pohádková a meditační domalovánka pro umělecké vyjádření prožitků, pocitů a ukotvení andělského vnímání ve 3D realitě,
 4. tipy na další práci s pohádkou + tipy k meditaci.

Cena sady (pohádka + meditace): 1150 Kč